Phào kết thúc được dùng để che lấp khe hở hoặc đường viền mép ngoài của các tấm ốp tường, ốp lamri hay vật liệu trang khác.